Sjouke Fijlstra

Mijn grote vriend

Mijn grote vriend

Afscheid van mijn grote vriend de Stadslaankerk
Bijna 18 jaar was ik voor jouw aan het werk
Jij beheerste mijn dagelijks werk voor 50 procent
Wij waren dus volledig aan elkaar gewend
Zondagochtend al om half negen was ik aanwezig
Dan hield jij mij vaak wel 2 1/2 uur bezig
Al jouw buitendeuren deed ik van het slot
Want het kerkvolk kwam er aan voor Gods gebod
Alles moest dan op tijd voor de dienst klaar staan
Van een avondmaalstel tot een glas water uit de kraan
De predikant die mocht je natuurlijk ook niet vergeten
Want een droge keel tijdens de preek, je kon niet weten..
Ook de geluidsknop moest er aan geloven
Dan weer zacht, dan weer luid voor alle doven
Na de dienst iedereen uitzwaaien en dan alles opruimen
Nooit eens te laat en nooit een keer verzuimen!
Ja want met dit werkt kijkt iedereen met je mee
Maar is het goed, dan is men ook weer snel tevree
Tijdens het winterseizoen, ook nog een dienst op avond
Voor enige tientallen mensen was dan de cirkel pas rond
Door de week kwam daar ook de Schaapskooi bij
Met diverse activiteiten, een hele rij
Catechisatie met de bloempotten soms op de gang
Of de een of andere gekke tekening op het behang
Verder ook ZWO, Diaconie, Kerkenraad en Moderamen
Zij kwamen allemaal in onze lokalen samen
Maandags muziekschool en de mysterieuze Tai Chi
Dinsdag de volksdansers met muziek van weet ik wie
Op de woensdag kwam dan Lippy met de Kinderclub
Die kliederden er vaak flink op los en dronken liefst 7 up
Op donderdag kwam dan ook nog Euphonia ons lokale koor
Die namen vaak het repertoire voor de jaarlijkse oefening door
Dat alles maakte voor mij een hele boel te doen
Van het poetsen van koper tot het maaien der plantsoen
En dan natuurlijk het klokopwinden niet te vergeten
Want de kerkgangers moeten wel op tijd zijn bij de preken
Stofzuigen was wel het meest voorkomende stukje arbeid
Kerkgangers zijn n.l. altijd goed in ‘t bevuilen van het tapijt
Maar ook de toiletten kregen hun wekelijkse beurt
Want ook daar bleef soms iets achter wat was gekleurd
Kortom werk was er altijd volop te doen
Al haalde geen enkele predikant hier het pensioen
Velen hebben we zien gaan en zien komen
Sommigen soms kort van stof, anderen met ‘woordenstromen’
Buurmeester, Spit, Pennekamp en van Zanden
En ook Ariesen en Vlasblom spreiden hier hun handen
Gebouwd in 1910 als gereformeerd godshuis
voelden wij ons hier altijd bijzonder goed thuis
Jij gaat nu gelukkig over in handen van de S.B.S.-commissie
Want projectontwikkelaars kregen gelukkig geen permissie
Ook nu blijf jij een vriend al ben je van hout en steen
En gaan wij nu naar de Mauritiuskerk langs jou heen
Met jou fraaie voorgevel, slanke toren en in de top een haan
Blijf jij voor altijd een parel aan de IJlster Stadslaan !

Van jou koster Sjouke Jan Fijlstra

Uitgesproken na de afscheidsdienst op 21 september 2008