Home

Links Pagina

"De stichting Vom Himmel hoch is in 2001 opgericht met als doel de waardering voor oude kerken en aanverwante cultuur te vergroten."
Lees meer ... Vom Himmel hoch

"Wij zijn verbonden in de overtuiging dat er altijd een betere oplossing dan sloop is te vinden en we hopen op meer kennis, passie en visie in de maatschappij met betrekking tot de belangrijke rol van kerkgebouwen;"
Lees meer ... Toekomst Kerkgebouwen - Task Force

"Aan gebouwen kleven herinneringen, hoogte- en dieptepunten op sleutelmomenten in het mensenleven: van doop en belijdenis, tot huwelijk en uitvaart. Als zo’n gebouw uiteindelijk gesloopt wordt, doet dat mensen pijn."
Lees meer ... Friesch Dagblad - ‘Iedere wijk z’n kerk is achterhaald’

"Aan de leiders van kerkgemeenschappen vraagt de Task Force meer begrip en steun voor al die mensen die vechten voor het behoud van "hun kerk". Dit zijn vaak heel betrokken mensen, die passie voor hun gebouw hebben."
Lees meer ... Friesch Dagblad - 'Deltaplan voor kerkbehoud nodig'

".. onderzoek van de voormalige Rijksdienst Monumentenzorg heeft aangetoond dat handhaving van de oorspronkelijke bestemming de beste en goedkoopste manier is om kerken te behouden .."
Lees meer ... Friesch Dagblad - Alternatief medegebruik kan kerk redden

"Kerkbesturen moeten veel eerder het moment van sluiten van een kerk vaststellen dan nu vaak gebeurt. Dan is er meer tijd om ,,zorgvuldiger en creatiever” na te denken over herbestemming als een kerkgebouw wordt afgestoten."
Lees meer ... Friesch Dagblad - Eerder nadenken over sluiting kerk

"De voortgaande ontkerkelijking en kerkfusies maken steeds meer kerkgebouwen overbodig. Is er een toekomst voor al die overtollige kerken?"
Lees meer ... Friesch Dagblad - Dossier - Kerkbehoud

"De honderd jaar oude Stadslaankerk in IJlst is gered van de slopershamer en wordt in gebruik genomen als verenigingsgebouw. Een aantal leden van de kerk heeft een behoudstichting opgericht, die met behulp van schenkingen en leningen de kerk overneemt van het kerkbestuur. Een projectontwikkelaar wilde op de plaats van de kerk appartementen bouwen."
Kijk zelf ... GPTV:IJlster Stadslaankerk gered van slopershamer

"NCRV Programma: Goed Bewaard, serie programma's over Nederlands religieus erfgoed dat werd bedreigd. In deze aflevering is ook aandacht voor de Stadslaankerk."
Kijk zelf ... Protestantse Kerk in Hogebeintum

Protestantse gemeente IJlst