Home

Sponsors

De Stichting Behoud Stadslaankerk verkrijgt ondermeer inkomsten via sponsoring, subsidies en schenkingen. Fondsen, bedrijven, overheden of partikulieren, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Stadslaankerk, kunnen hier een vermelding krijgen. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat of de voorzitter.

SPONSORS / SUBSIDIEGEVERS
Koninklijke Smilde Fonds www.cultuurfonds.nl
www.plattelansprojekten.nl www.wymbritseradiel.nl
www.vsbfonds.nl www.anwb.nl

Meindersma-Sybenga Stichting

Uw bedrijfsnaam hier? Neem contact met ons op.
adres

De Stichting Behoud Stadslaankerk is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften en donaties voor de belasting aftrekbaar zijn. Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Neem contact op met één van de bestuursleden als u vragen heeft of een toezegging wilt doen, zoals een renteloze lening of een schenking vastgelegd middels een notariële akte.

Email: adres