STADSLAANKERK INFOBLAD

Logo

Terug

IJlst, oktober 2007

Geachte inwoners van IJlst,

De Stadslaankerk is een beeldbepalend gebouw voor IJlst, gebouwd in 1910, ontworpen door architect Nauta. De Protestantse Gemeente van IJlst heeft besloten het kerkgebouw aan de Stadslaan af te stoten. De kans bestaat dat het gebouw verkocht wordt aan een project-ontwikkelaar, met het gevolg dat de kerk dan wordt afgebroken om plaats te maken voor woningen of appartementen. Het zou een groot verlies voor IJlst zijn als dit gebouw gesloopt zou worden.

Verschillende inwoners van IJlst hebben actie ondernomen om te proberen het afbreken van het gebouw te voorkomen. Hieruit is een comité ontstaan dat onderzoekt of er een Stichting kan worden opgericht. Het comité wat zich momenteel hiervoor inzet bestaat uit o.a. Dick de Heer, Gerrit de Jong, Architect Wijbenga, Jacob Wiersma, Eric Petrusma, Gerrit en Bauwien Spijksma, Rinke Schilstra en Piet Hoogeveen.

Cruciaal onderdeel van het reddingsplan is een respectvolle exploitatie, die recht doet aan het verleden van het gebouw, maar waarmee toch een sluitende begroting te behalen is. Een mogelijkheid is het gebruik als cultureel centrum. In praktische zin zou dat een voortzetting van het huidige gebruik zijn, maar dan met een iets minder religieuze en een iets meer culturele invulling en/of bezetting.

Wij onderzoeken dus de mogelijkheden om het gebouw een culturele bestemming te geven, concerten, uitvoeringen, lezingen en ruimte voor verenigingen. Maar ook een familiefeestje, zoals u dat wilt, zonder verplichtingen. Verder denken we aan trouw- en rouwdiensten en met enige aanpassing zullen ook andersoortige voorstellingen en/of exposities mogelijk zijn. Wij menen dat we met dit initiatief ook een goed alternatief kunnen bieden voor het wegvallen van het Mienskipshûs.

De Stichting Behoud Stadslaankerk, in oprichting, heeft toezegging van de kerkelijke gemeente dat zij het pand mogen kopen. Hiervoor is veel geld nodig. Niet alleen voor de aankoop, maar ook voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud en andere bouwkundige aanpassingen. We zijn dankzij toezeggingen van enkele financiers een heel eind op de goede weg, maar staan open voor meer (ook éénmalige) bijdragen van gulle gevers.

Wij onderzoeken momenteel of een sluitende exploitatie haalbaar is, met een toegevoegde waarde voor IJlst en haar inwoners. In dit gebouw kunnen immers culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten plaats vinden, die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in IJlst. Vanwege het sociale karakter van de Stichting zullen de huren niet te hoog kunnen zijn, om de verenigingen, die van het gebouw gebruik willen maken, tegemoet te komen. Daardoor zullen we afhankelijk zijn van donateurs. Binnenkort zullen we dan ook een beroep doen op de IJlster bevolking om de begroting sluitend te krijgen. Als donateur, maar ook als huurder kunt u behulpzaam zijn om het gebouw te behouden. Wilt u ruimte huren, informeer bij ons naar de mogelijkheden. In de loop van volgend voorjaar kan het gebouw beschikbaar zijn voor gebruikers.

Kunt u ons helpen als vrijwilliger: laat het ons weten. We kunnen hulp gebruiken; binnenkort om donateurs te werven en later bij het beheer van het gebouw. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar onze website www.stadslaankerk.nl Reageren kan op adres of bellen naar 531353 (Dick de Heer), 532639 (Eric Petrusma) of 532090 (Gerrit de Jong).

Als IJlsters met elkaar moet het lukken de Stadslaankerk te behouden voor IJlst.

Verspreid met It Drylster Kypmantsje, oktober 2007

Terug