Welkom op de Site van Stichting Behoud Stadslaankerk

Schilderij

Deze website is opgezet om informatie te geven over de Stadslaankerk te IJlst.

Op 2 oktober 2008 heeft de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Behoud Stadslaankerk plaatsgevonden. De Stichting heeft het gebouw gekocht voor een marktconforme prijs van de PKN gemeente IJlst. Nu de Stichting eigenaar is kan zij zonder voorbehoud huurders en donateurs werven. Uw aller steun aan de Stichting blijft echter nodig om vaste lasten en onderhoud te kunnen betalen.

Geschilderd door Bouke Haringa


-------- Actueel --------

Onderhoud
Na de zomer staat de vervanging van het dak van zaal 3, de "Schaapskooi", op het programma. Een grote klus waarin ook dakisolatie wordt meegenomen en de boeidelen. Ook het kozijn van de toegangsdeur is aan vervanging toe. Verder hopen we de binnenkant van de zalen ook wat te kunnen opfrissen. Al met al een grote investering, die dankzij enkele giften mogelijk wordt gemaakt. Wilt u ook bijdragen? Dat kan, door een bijdrage aan de Stichting over te maken.

Inmiddels zijn de onderhoudswerkzaamheden begonnen en in een vergevorderd stadium.
Isolatie Oud dakleer Nieuw dak Consistorie dak
Het dak boven de consistorie, zaal 1 en 2, bleek ook aan vervanging toe en is intussen mee aangepakt.

Bestuur
Na circa 10 jaar de Stichting te hebben gediend heeft Dick de Heer afscheid genomen. We hebben hem tijdens de bestuursvergadering van 6 april j.l. hartelijk bedankt voor zijn inzet en ontheven van zijn taken. Volgens Dick is het, op een bepaalde leeftijd, tijd geworden om het stokje over te dragen. Jammer genoeg hebben we op dit moment geen kandidaat om dat stokje daadwerkelijk aan te nemen. Er is hiermee in het bestuur van de Stichting een vacature ontstaan. Het is een onbezoldigde functie zonder vergoedingen, ge´nteresseerden kunnen zich bij het bestuur melden.

Welcome Home Church
Interkerkelijke Celebration en gezinssamenkomst elke zondagmorgen om 10:00h, behalve na de 3e zaterdag van de maand, dan is het die avond om 19:30h. Inloop een half uur voor de samenkomst met koffie/thee; ingang rechts naast de kerk.
Een plek om de Vader en elkaar van verschillende kerkgenootschappen te ontmoeten! Eenheid in verscheidenheid. Organisatie: Anno en Jeannet Dotinga (06) 41 42 76 66 of Mailto: Welcome Home Church; meer informatie via Facebook: Welcome Home Church en Website: Welcome Home Church of in onze agenda.

-------- o --------

Kijk in de agenda voor een overzicht van wat er in ons gebouw gehouden wordt en check regelmatig het nieuws op deze Site en in It Dryltser Kypmantsje. Successen uit de afgelopen jaren waren uitverkochte voorstellingen van: "Gerrit Breteler", "ZELLE" en "de Emigrant" met Freerk Smink. Er zijn ook hoogstaande concerten geweest van Rosanne Philippens (viool) en Yuri van Nieuwkerk (vleugel) of de Engelse organist Martin Ford, momenteel organist van Westminster Abbey in Londen.

Kopij in de vorm van foto's en verhalen is welkom. Ondanks de serieuze aanleiding proberen we, met verhalen in de vorm van mooie herinneringen, interessante wetenswaardigheden, leuke anekdotes en kleurrijke beschrijvingen, er een interessante site van te maken.

Reageren? adres

Webmaster: Eric Petrusma te IJlst
Last update: 4 oktober 2017